Vybavení toalet - funkce

Toalety TOILETDESIGN jsou výjimečné také svou funkcionalitou, zejména možností on-line monitoringu a LED osvětlením včetně pohybového čidla s nezávislým napájením pomocí akumulátoru dobíjeného pomocí fotovoltaických článků.

Monitoring

Základní prioritou mobilních toalet TOILETDESIGN je důraz na maximální čistotu a hygienu. Toalety jsou proto on-line monitorovány na základě čidel umístěných v rezervoárech jak s čistou tak kalovou odpadní vodou.

Díky technologii zpoplatněné SMS je každá toaleta sledována z hlediska četnosti použití včetně záznamu o historii použití. Rovněž je monitorován její aktuální stav k určení termínu provedení servisu toalety (odsátí kalové vody a doplnění čisté vody, doplnění hygienických i desinfekčních náplní a potřeb, čištění toalety).

Mobilní toalety TOILETDESIGN mají instalované zařízení  a čidla sloužící k omezení krádeží. Pomocí webové aplikace je možné určit stav, přesnou polohu toalety a čas, kdy došlo k aktivizaci čidel případně změně polohy.

Funkce - monitoring

LED osvětlení

V denním režimu je LED osvětlení vypnuté a dochází k dobíjení záložního akumulátoru.

Při setmění se pak LED osvětlení automaticky rozsvítí a to v režimu spánku s nízkou intenzitou osvětlení. Tímto způsobem je také zajištěna viditelnost toalety v nočním provozu a to osvícením částečně transparentní střechy.

V nočním režimu se po otevření dveří světlo rozsvítí plnou intenzitou po dobu 5 minut. Opětovná aktivace probíhá pomocí pohybového čidla (např. mávnutí ruky).

Po opuštění toalety se do 30 vteřin LED osvětlení opět přepne do režimu spánku s velice nízkou intenzitou osvícení.

Funkce - LED osvětlení